Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Pismo Święte ST - Księga Rodzaju

Historia Noego, potop, przymierze Boga z Noem
13.11.2017 | PDF

Historia Noego, potop, przymierze Boga z Noem

Prezentacja pomocnicza do katechezy - Historia Noego, potop, przymierze Boga z Noem (Rdz 6-9)

Kain i Abel - najstarsi synowie Adama i Ewy
03.11.2017 | PDF

Kain i Abel - najstarsi synowie Adama i Ewy

Prezentacja pomocnicza do katechezy - Kain i Abel (Rdz 4, 1-16)

Życie pierwszych ludzi w raju i grzech pierworodny
28.10.2017 | PDF

Życie pierwszych ludzi w raju i grzech pierworodny

Prezentacja pomocnicza do katechezy - życie pierwszych ludzi w raju i grzech pierworodny (Rdz 2-3).

Stworzenie świata i stworzenie człowieka
28.10.2017 | PDF

Stworzenie świata i stworzenie człowieka

Prezentacja pomocnicza do katechezy - stworzenie świata i człowieka (Rdz 1).