Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Historia praojca Noego, potop, przymierze Boga z Noem

13.11.2017 | PDF
Historia praojca Noego, potop, przymierze Boga z Noem

Historia praojca Noego, potop, przymierze Boga z Noem (Rdz 6-9)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Dodaj komentarz