Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Historia praojca Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka

11.12.2017 | PDF
Historia praojca Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka

Historia praojca Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka (Rdz  12-22)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Dodaj komentarz