Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

O Poradnictwie się mówi...

04.10.2017
O Poradnictwie się mówi...

Audycja "Poradnia Duszpasterska i Psychologiczna Kościoła Prawosławnego", wyemitowana w Polskim Radio 24.

Prawosławne Poradnictwo Psychologiczne posiada charakter dialogu. Proces pomagania polega na udzieleniu osobie, która potrzebuje duchowego, psychicznego i emocjonalnego wsparcia, pomocy w osiągnięciu przez nią stabilizacji duchowo-psychicznej, lepszego zrozumienia samej siebie i gotowości do podejmowania dojrzałych decyzji.

http://www.polskieradio.pl/130/4866/Artykul/1682718,Poradnia-Duszpasterska-i-Psychologiczna-Kosciola-Prawoslawnego

Zapraszam do odsłuchania :)

Dodaj komentarz