Publikacje i wystąpienia

Krople Bożej miłości, czyli święci i środowisko naturalne
30.09.2017

Krople Bożej miłości, czyli święci i środowisko naturalne

Książka opowiada dzieciom i dorosłym historie z życia świętych Cerkwi prawosławnej. Wielka miłość tych świętych do Boga jest znakiem ich troski o Boże dzieło stworzenia, o środowisko naturalne, w którym żyjemy. Święci kochają ludzi, pomagają im i towarzyszą. Jednocześnie, jak pokazuje to niniejsza książka, troszczą się o ptaki i zwierzęta, opiekują się drzewami i innymi roślinami, dbają o czystość wód, a nade wszystko współcierpią z każdą odczuwającą ból istotą stworzoną przez Boga. Wznoszą modlitwy i pracują dla dobra całego świata. Swoim pobożnym życiem i przez swoje modlitwy obdarzają błogosławieństwem i dokonują dzieła przemiany całego  stworzenia.

Bozie, czyli jak wygląda Bóg?
30.09.2017

Bozie, czyli jak wygląda Bóg?

Książka "Bozie, czyli jak wygląda Bóg?" to zbiór ciekawych pytań i odpowiedzi na temat sześciu największych religii: judaizmu, rzymskiego katolicyzmu, prawosławia, protestantyzmu, islamu i buddyzmu. Wyznawcy różnych religii żyją obok siebie i często niewiele o sobie wiedzą. Nawet jeśli są ciekawi często wstydzą się zapytać. Dlatego pytania w książce zadają dzieci i kierują je do osób duchownych, czyli rabina, rzymskokatolickiego mnicha, prawosławnego księdza, protestanckiej diakon, imama i buddyjskiego lamy. Wszystkie odpowiedzi zebrała Karolina Oponowicz, a książkę genialnie zilustrowała Joanna Rzezak.

Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=wK_AQ1CyVVo

Kościół prawosławny a problem zapłodnień in vitro
18.01.2010

Kościół prawosławny a problem zapłodnień in vitro

Wyznacznikiem obecnych czasów jest aktywny udział biologii i medycyny w kształtowaniu obrazu świata i współczesnej wizji człowieka. Nauki medyczne należą do grona dyscyplin naukowych charakteryzujących się o największą dynamiką rozwoju. Tym niemniej recepcja uwarunkowań, w jakich ów postęp się dokonuje, a także rezultatów i konsekwencji tego postępu wykazuje wyraźnie zaznaczającą się polaryzację. Z jednej strony ocenia się pozytywnie osiągnięcia medycyny, zaliczając je do współczesnych znaków nadziei i wielkości myśli ludzkiej.